تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدفريدون محمدي كارمند بانك مسكن تالار پذیراییپورتال خانوادگی طاها پخش

طرح تضمین معاملات مسکن


برچسب ها:
ادامه مطلب
تاريخ : 1395/3/7 | 20:12 | نویسنده : محمدي |

طرح 77 به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک به شرح ذیل در 2 ماه پایانی سال در کلیه شعب قابل اجرا می باشد:
1- تخصیص جایزه زودپرداخت به قید قرعه به 40 نفر از مشتریانی که تا پایان سال ، کل بدهی تسهیلاتی خود را به صورت نقدی و دفعتاً واحده تسویه نمایند. مشتریانی مشمول شرکت در قرعه‌کشی می‌‌گردند که حداقل 6 قسط از اقساط قراردادشان باقی بوده، قبل از مواعد اقساط به این امر مبادرت ورزند. بدیهی است پس از تسویه نقدی قرارداد، مشتریان ذیربط به قید قرعه مشمول جوایز 25 فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 12 میلیون ریال و 15 فقره کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر یک به مبلغ 4 میلیون ریال خواهند گردید.
2- تخصیص جایزه زودپرداخت به قید قرعه به 15 نفر از مشتریانی که در محدوده زمانی طرح، علاوه بر پرداخت اقساط جاری خود، حداقل 3 قسط زودتر از موعد پرداخت نمایند، به نحوی که در پایان سال حداقل اقساط 3 ماهه ابتدای سال 95 آنها پرداخت شده باشد. بدیهی است در پایان دوره طرح مشتریان ذیربط به قید قرعه مشمول جوایز 10 فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 12 میلیون ریال و 5 فقره کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر یک به مبلغ 4 میلیون ریال خواهند گردید.
3- انتقال مانده بدهی( تغییر نام مدیون) بدون واریز درصدی از بدهی و مشروط به تسویه مطالبات غیرجاری (در صورت وجود) تا پایان طرح بلامانع خواهد بود.
4- در طول اجرای طرح به کلیه خریداران از محل امتیاز انواع حساب‌های تعهدی بانک ( اعم از صندوق پس انداز مسکن، جوانان و اوراق گواهی حق تقدم) تسهیلات جعاله بدون سپرده تا سقف 100 میلیون ریال با نرخ سود 21 درصد پرداخت می‌گردد. بدیهی است در صورت استفاده از این تسهیلات، امکان استفاده از جعاله از محل اوراق در کنار تسهیلات خرید میسر نخواهد بود.


برچسب ها:
تاريخ : 1394/11/12 | 22:41 | نویسنده : محمدي |
تسهیلات 600 میلیون ریالی
سقف فردی تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران به 600 میلیون ریال، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال افزایش یافت.
شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات با سقف‌های تسهیلاتی مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
1- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در حال حاضر 18.5 درصد می‌باشد.
2- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی 12 سال می‌باشد.
3- ـ تقسیط تسهیلات به 3 روش ساده ، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای امکانپذیر می باشد.
نکته: در روش پلکانی سالانه طول دوره پلکانی 12 ماه و اقساط ماهیانه هر 12 ماه با ضریب افزایش 5 درصد محاسبه می‌گردد و در روش پلکانی دوره‌ای، طول دوره پلکانی 48 ماه و اقساط ماهیانه هر 48 ماه با ضریب افزایش 20 درصد محاسبه می¬گردد.
اقساط تسهیلات 600 میلیون ریالی در تهران به روش ساده 10/040/000ریال و اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر جمعیت به روش ساده 8/700/000 ریال و در سایر شهرها 6/950/000ریال می باشد.
4- ـ عمر ساختمان‌های مشمول تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح جدول ذیل می باشد:
 
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق بر اساس قدمت ساختمان
 

قدمت ساختمان

حداکثر 20 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد

بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد

سقف تسهیلات

600 میلیون ریال (تهران)

500 میلیون ریال (مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت)

400 میلیون ریال (سایر مناطق شهری)

350 میلیون ریال

 
5- همچنین در راستای مساعدت به متقاضیانی که واحد مسکونی آنها نیاز به تعمیر دارد تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم تا سقف 100 میلیون ریال و همزمان با پرداخت تسهیلات زوجین قابل پرداخت می باشد . مبلغ قسط تسهیلات جعاله 100 میلیون ریالی از محل اوراق با نرخ سود 18.5% و مدت باز پرداخت 5 ساله ماهیانه حدودا 2،570،000ریال است .

سایر موارد
1- ـ پرداخت تسهیلات با سپرده و بدون سپرده توأم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر 350 میلیون ریال می باشد.
2- ـ افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شامل واحدهای احداثی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن نیز می‌باشد.
3- ـ با توجه به افزایش نرخ سود تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، پرداخت تسهیلات با نرخ سود‌های قبلی به آن دسته از متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات تا سقف‌های تسهیلاتی قبلی را دارند و درخواست تسهیلات آنها قبل از تاریخ 01/10/ 1394 به ثبت رسیده باشد، مشروط بر اینکه حداکثر تا تاریخ 01/11/ 1394 پیش نویس قرارداد تسهیلاتی آنها تنظیم گردد، حداکثر تا پایان مهلت یک ماهه مندرج در پیش نویس قرارداد امکانپذیر می‌باشد و پس از مهلت مذکور باید پیش نویس جدیدی با نرخ سود جدید تنظیم گردد.
نکته: پرداخت تسهیلات در قبال قرارداد داخلی با نرخ سود قبلی، به آن دسته از متقاضیانی که درخواست تسهیلات آنها قبل از تاریخ 01 /10/ 1394 به ثبت رسیده باشد، حداکثر تا تاریخ 01/11/1394 امکانپذیر می‌باشد.
4- ـ پرداخت مابه التفاوت تسهیلات فروش اقساطی در زمان انتقال مانده بدهی، امکانپذیر نمی¬باشد.
5- ـ تا اطلاع ثانوی مابه التفاوت تسهیلات در زمان تعویض وثیقه، صرفاً بر مبنای اصل تسهیلات اعطایی قبلی، قابل پرداخت خواهد بود.
6- استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای تسه 9408 و به بعد( آبان 94 و به بعد) امکانپذیر می‌‌باشد.

نکته1: پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای تسه 9407 و به قبل(مهر 94 و به قبل) صرفاً تا سقف‌های قبلی تسهیلات (350 میلیون ریال) امکانپذیر ‌‎می‌باشد.
نکته 2 : استفاده توأم از اوراق قدیم (صادره در نمادهای تسه 9407 و به قبل) و اوراق جدید (صادره در نمادهای تسه 9408 و به بعد(جهت استفاده از سقف‌های جدید تسهیلاتی مشروط به اینکه میزان تسهیلات از محل اوراق قدیم از سقف‌های قبلی تسهیلات (350 میلیون ریال) تجاوز ننماید امکانپذیر می‌‌باشد.
لذا دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قدیم (صادره در نمادهای تسه9407 و به قبل) جهت استفاده از سقف‌های جدید تسهیلات، باید نسبت به خرید و ارائه اوراق جدید (صادره در نمادهای تسه9408 و به بعد) به میزان مابه‌التفاوت سقف‌های تسهیلاتی جدید با قبلی اقدام نمایند.
7- ـ محدودیت زمانی برای فروش اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خریداری شده در نمادهای تسه 9409 و به بعد(آذر 94 و به بعد) به مدت 4 ماه و برای اوراق خریداری شده در نمادهای تسه 9408 و به قبل ( آبان به قبل ) کماکان 2 ماه می‌باشد.
8- ـ محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای 9408 و به بعد به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور و برای اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل کماکان به میزان 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور می‌باشد.
 
نکته : محدودیت سقف خرید اوراق صادره در نمادهای 9408 و به بعد توأم با اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل، مجموعاً به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادها می‌باشد.
جهت خرید اوراق مذکور می توانید به یکی از شعب بانک مسکن و یا شعب کارگزاریهای فرابورس مراجعه فرمایید .
 


برچسب ها:
تاريخ : 1394/10/9 | 10:31 | نویسنده : محمدي |

مشتریان بانک مسکن می توانند از 1394/10/01با مراجعه به شعب این بانک از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف های 600 میلیونی ریال درتهران،500میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر شهر ها استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،مسعود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: با ابلاغ بخشنامه افزایش سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شعب بانک مسکن ،مشتریان می توانند در سقف های 600 میلیون ریال درتهران،500میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر شهر ها از این تسهیلات برای خرید استفاده نمایند.

ایزدی استفاده از سقف تسهیلات مورد اشاره را از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای تسه 9408 و به بعد یعنی اوراقی که از آبان ماه سال جاری به بعد صادر می شود را امکان پذیر دانست.

وی افزود: افرادی که اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای 9407 و قبل از آن را دارند صرفا می توانند از تسهیلات خرید تا سقف 350 میلیون ریال و نیز تسهیلات زوجین تا سقف 500 میلیون ریال استفاده نمایند.ضمن اینکه متقاضیان مذکورمی توانند مابه التفاوت این تسهیلات را تا سقف های جدید از محل اوراق صادر شده در نمادهای تسه 9408 و به بعد دریافت کنند.

شایان ذکر است چندی پیش با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق حق گواهی استفاده از تسهیلات مسکن از 350میلیون ریال به 600 میلیون ریال درتهران،500میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر شهر ها افزایش یافت که با احتساب تسهیلات جعاله این مبالغ به ترتیب به سقف 700، 600 و 500 میلیون ریال رسیده است.


برچسب ها:
تاريخ : 1394/10/1 | 21:48 | نویسنده : محمدي |


برچسب ها:
تاريخ : 1394/7/28 | 15:29 | نویسنده : محمدي |


برچسب ها:
ادامه مطلب
تاريخ : 1394/5/13 | 22:59 | نویسنده : محمدي |
آتیه طلایی 2 بانک مسکن

پس انداز, پس انداز پول , درآمد واقعی

جدول واریزی پس انداز وبازده سود دریافتی دونمونه در ذیل نمایش داده شده است

برچسب ها:
ادامه مطلب
تاريخ : 1394/3/25 | 23:02 | نویسنده : محمدي |
دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

بر اساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می‌نمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
الف- ضوابط و شرایط اختصاصی حساب :
1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی، افتتاح می‌گردد.
 
توضیح: در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلات‌گیرنده/ گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.
 
2- سقف فردی تسهیلات قابل اعطا بر روی هر واحد در شهر تهران 800 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
 
3- حداقل متوسط موجودی در هر دوره 6 ماهه برای کسب سقف‌های تسهیلاتی 800 میلیون ریال، 600 میلیون ریال و 400 میلیون ریال، به ترتیب 135 میلیون ریال، 100 میلیون ریال و 67 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
 
4- دارندگان حساب‌های صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودی‌های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند.
 
5- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهره‌مندی از تسهیلات الزامی می‌باشد.
 
6- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب‌های صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل 67 میلیون ریال تعیین می‌گردد. بدیهی است واریز به/ برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.
 
7- نرخ سود تسهیلات فروش‌اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد می‌باشد.
 
8- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر 14 درصد) می‌باشد.
 
9- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم 12 سال (144 ماه) می‌باشد.
 
نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد گردید.
 

   جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظار                            مبالغ به میلیون ریال

منطقه وقوع ملک

 

حداقل مبلغ جهت افتتاح

 

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه)

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه

 

سقف تسهیلات

 

حداکثر مدت بازپرداخت

نرخ سود سالانه

تهران

(کد حساب8368)

67

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

135

800

144 ماه

14%

شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت

(کد حساب 8369)

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

100

600

سایر مناطق شهری

(کد حساب 8367)

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

67

400

 توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقف‌های پایین‌تر (600 میلیون ریال و یا 400 میلیون ریال) امکان‌پذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دوره‌های شش‌ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.

ب- متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌) :

1- متأهل یا سرپرست خانوار باشند.
سرپرست خانوار: افرادی که همسر آنان فوت شده و یا از همسر خود جدا شده‌اند و سرپرستی و یا حضانت فرزند/ فرزندان را عهده‌دار می‌باشند.

2- متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

3- متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و ... )

توضیح: همزمان با اعطای تسهیلات، فرم «ج» دریافت‌کنندگان تسهیلات قرمز خواهد گردید.

نکته1: در زمان افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارائه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسئولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیش‌بینی گردیده- از افتتاح‌کننده حساب اخذ می‌گردد.

نکته2: دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر 10 درصد) بهره‌مند می‌گردند.

نکته3: در صورتی که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقف‌های مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.

ج- ویژگی‌های ملک مورد معرفی:
ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید نوساز باشد.
توضیح: منظور از ملک نوساز، ملکی است که از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از 7 سال و از تاریخ صدور پایانکار ساختمانی آن بیش از 3 سال سپری نگردیده باشد.

د- شرایط استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حساب‌های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

مدل تجمیع:

1- تجمیع امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.
2- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (شامل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و صندوق پس‌انداز مسکن) با شرایط زیر می‌توانند از سقف تسهیلات جدید بهره‌مند گردند:
3- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه(94/03/16)، حداقل یک سال سپری شده باشد.
4- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دوره‌های سپرده‌گذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم ‌باشد.
5- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره 6 ماهه سپری نمایند.
6- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.

توضیح1: در صورت وجود حساب‌های متعدد صندوق پس‌انداز مسکن، صرفاً یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش می‌باشد.
توضیح2: در محاسبه امتیاز حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب صندوق مسکن قبلی، محدودیت 200 میلیون ریال برای سقف تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن قبلی اعمال نگردیده، مجموع تسهیلات متعلق به حساب قبلی و حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در سرفصل‌ تسهیلاتی مربوط به حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم قابل پرداخت می‌باشد.

ه- سایر شرایط و ضوابط :
1- به سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم هیچ گونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمی‌گیرد.
2- تسهیلات‌گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، و ...) توسط شعبه محرز گردد.
3- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را بنمایند.
4- انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر کدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن میسر می‌باشد.
5- هر گونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حساب‌ها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپرده‌گذار می‌باشد.
6- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.
7- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می‌باشد، استعلام از
سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی و همسر وی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.
8- سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات از محل حساب‌های تعهدی مسکن قبلی و تا سقف‌های مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.
9- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دوره‌ای) امکان‌پذیر می‌باشد.
10- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکان‌پذیر می‌باشد.
11- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.
12- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.
13- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
14- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی بانک در مورد انواع حساب‌های پس‌انداز مسکن می‌باشد.


برچسب ها:
تاريخ : 1394/3/17 | 22:04 | نویسنده : محمدي |


برچسب ها:
ادامه مطلب
تاريخ : 1394/3/6 | 22:29 | نویسنده : محمدي |

سال 1394,لحظه تحویل سال 1394,سال 94 سال چیست


برچسب ها:
ادامه مطلب
تاريخ : 1394/1/4 | 13:08 | نویسنده : محمدي |